SKRYPTORIUM, czyli Ośrodek Dokumentacji i Promocji Muzyki Polskiej, stanowi integralną część Stowarzyszenia.

Zajmujemy się skryptowaniem rękopiśmiennych kopii utworów pochodzących głównie z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, czyli tworzeniem współczesnych partytur opatrzonych fachowym, muzykologicznym komentarzem krytycznym. Bardzo nam zależy, aby zapomniana muzyka z terenów XVIII- i XIX-wiecznej Rzeczypospolitej ponownie wróciła do powszechnej praktyki wykonawczej. Do tego potrzebne są nuty! Dlatego chcielibyśmy wydać jak najwięcej współczesnych edycji zapomnianych utworów.

W naszych szeregach znaleźć można przeszkolonych skryptorów, w większości absolwentów muzykologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, po bloku fakultatywno-kierunkowym źródłoznawczym, kierowanym przez dr hab. Alinę Mądry. Od początku uczymy się odpowiedniego podejścia do manuskryptów, delikatności i skrupulatności. Z ogromną cierpliwością badamy czasem lekko zagrzybione rękopisy, tak, by ich przekaz w jak najbardziej prawidłowej formie został zaprezentowany muzykom, muzykologom i oczywiście publiczności. A bez naszych białych rękawiczek ani rusz!

Naszym głównym celem jest uratowanie spuścizny kultury muzycznej naszych przodków przed zapomnieniem. Chcemy, by dawne dzieła na nowo rozbrzmiewały zarówno w przestrzeniach, dla których były pisane – a zatem w kościołach, ale także wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe!

 Niechaj tacet odnosi się tylko do oniemiałych z zachwytu słuchaczy, a nie do milczących utworów, które nieme spoczywają na archiwalnych półkach.

Olga Lisiecka
Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Promocji Muzyki Polskiej