MUSICA MAXIMA to zespół wokalno-instrumentalny powołany przez Stowarzyszenie Musica Patria.

Nawiązuje on do dawnej tradycji kapel muzycznych działających w Rzeczypospolitej.
W XVIII wieku działało takich zespołów na terenie naszego kraju kilkaset. Były tworzone zarówno w środowiskach dworów magnackich i szlacheckich, kościelnych i klasztornych jak i miejskich. To niebywałe bogactwo powszechnego muzykowania i zapotrzebowania społeczeństwa na „muzykę” nie jest niestety udziałem dnia dzisiejszego w takim stopniu jak niegdyś.
Działalność zespołu MUSICA MAXIMA ma na nowo tę ideę upowszechnić w jak najszerszych kręgach naszego społeczeństwa. Zespół zrzesza przede wszystkim młodych muzyków, dla których wykonywanie dawnej muzyki polskiej ma stanowić nie tylko profesję, ale być przede wszystkim urzeczywistnieniem ich prawdziwej pasji.

Więcej szczegółów na: www.musicamaxima.pl