Zapraszamy do kontaktowania się z nami.

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

tel. 781 81 11 44,
e-mail: biuro@musicapatria.pl

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć akcję w indywidualny sposób
prosimy o kontakt.

Chętnie spotkamy się z Państwem, aby dokładnie omówić szczegóły naszej kampanii.

Zapraszamy do dokonywania wpłat na konto kampanii Anioł Dobrej Kultury 2015:
Stowarzyszenie Musica Patria, ul. Wspólna 17/17, 61-479 Poznań
Nr konta: Bank Pekao SA: 0512406524-1111001024447066
z dopiskiem: nazwa firmy_Anioł Dobrej Kultury 2015.